Prepravca

V kategórii prepravcov máme dva hlavné typy užívateľov: výrobcovia a obchodníci. Presun tovaru od výrobcov k obchodníkom je logistická aktivita potrebná pre obe strany. Jedna strana potrebuje doručiť produkty na predaj, zatiaľčo druhá strana potrebuje previezť zdroj do predaja. Optimalizovanie logistických aktivít z oboch strán môže výrazne ovplyvniť obchodovanie medzi výrobcom a obchodníkom, rovnako ako rýchlejšie dodanie a minimálne náklady.

A preto je práve EUlogis tu. Nakoľko výrobca, ani obchodník nemá plnú logistickú kapacitu pre zaistenie kontinuálnych zásielok, v prípade potreby je EUlogis perfektným zdrojom pre vyhľadanie dopravcu pripraveného prepraviť akékoľvek produkty z bodu A do bodu B za minimálne náklady a v požadovanom čase.

EUlogis vytvára obojstranne výhodné prostredie pre prepravcu aj dopravcu!