O nás

EUlogisje online služba, ktorá začala zlepšovať dopravného trh. Ak je pre Vás čas dôležitý, všetko čo potrebujete, je komplexná služba za dobrú cenu a na profesionálnej úrovni. EUlogis zaisťuje, že na potrebných trasách rýchlo nájdete dostupných dopravcov.

Máme silnú sieť partnerov v oblasti dopravy, a to na národnej i medzinárodnej úrovni. Rovnako ponúkame vysoký štandard kvality a bezpečnosti.

Poslanie EUlogis –Naším poslaním je ponúknuť našim klientom vynikajúce služby a prispieť tak k ich úspechom.

Vízia EUlogis –EUlogis.com chce dosiahnuť špičkovú úroveň vo všetkých aspektoch svojej činnosti. Vždy chce poskytovať služby vysokej kvality v oblasti logistiky, vysokú mieru profesionality, bezpečnosti a mobility. EUlogis má za cieľ stať sa prvou voľbou pre klientov v oblasti logistických služieb.

Klienti a partneri nás odporúčajú, pretože:

  • - Ponúkame riešenia pre akýkoľvek typ prepravy;
  • - Máme optimálne ceny;
  • - Zistili, že ponúkame bezpečnosť a rýchlosť;
  • - Obetujeme sa pre potreby našich klientov.

Najdôležitejšou zásadou je pre nás profesionalita.

Ciele EUlogis

  1. 1. Integrácia celého radu logistických služieb tým, že sa určia najlepšie príležitosti spolupráce v oblasti dopravy a skladovania.
  2. 2. Lojalita klientov - všetky spoločnosti s aktivitami dovozu - vývozu.
  3. 3. Vstup na európsky trh zabezpečením vysokých štandardov kvality
  4. 4. Rozvoj silného partnerstva s klientami, ktorí nám dôverujú a majú rovnaké princípy v ich vlastnej spoločnosti.

EUlogis je Zelená spoločnosť. Nielen spájame dopravcov s prepravcami, čím minimalizujeme plytvanie z hľadiska dopravy a každý ušetrený kilometer kamiónom sa v rámci dopravy počíta, EUlogis navyše používa servery napojené na 100% obnoviteľné zdroje energie. Aj malé veci sú dôležité pre vylepšenie sveta!