Informačné Stredisko

Užitočné informácie pre dopravcov, špeditérov a spoločnosti, ktorí sa zaoberajú logistickými operáciami

Logistické operácie a všetky činnosti, ktoré zahŕňajú riadenie vozidla a prepravu tovaru / nákladu, najmä na medzinárodnej úrovni, si vyžadujú veľa pozornosti. Nevyhnutná je aj pripravenosť a informovanosť o všetkých predpisoch a daniach.

Tým, že burza zásielok EUlogis investovala do blahobytu klienta a naším poslaním je ponúkať skvelé služby a prispievať k vášmu úspechu, zhromaždili sme niektoré z najdôležitejších dokumentov obsahujúcich základné informácie o obmedzeniach jazdy, mýtach, cestných poplatkoch, o štandardoch hmotnosti a rozmeroch a colné formality.

Nasledujúca tabuľka obsahuje užitočné informácie o daniach a predpisoch týkajúcich sa prepravy tovaru v 35 európskych krajinách. Týmto spôsobom môžu naši klienti (dopravcovia, špeditéri, obchodníci a výrobcovia) získať jednoduchý prístup k súborom a správne sa zorganizovať a pripraviť sa na budúce prepravné služby.

Obmedzenia jazdy,
preprava tovaru
Mýto / poplatok
za používanie ciest,
preprava tovaru
Hmotnosti a rozmery,
preprava tovaru
Colné formality,
preprava tovaru
Albánsko - Albánsko Albánsko
Rakúsko Rakúsko Rakúsko Rakúsko
Bielorusko Bielorusko Bielorusko Bielorusko
Belgicko Belgicko Belgicko Belgicko
Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina
Bulharsko Bulharsko Bulharsko Bulharsko
Chorvátsko Chorvátsko Chorvátsko Chorvátsko
Česká Republika Česká Republika Česká Republika Česká Republika
Dánsko Dánsko Dánsko Dánsko
Estónsko Estónsko Estónsko Estónsko
Fínsko - Fínsko Fínsko
Francúzsko Francúzsko Francúzsko Francúzsko
Nemecko Nemecko Nemecko Nemecko
Grécko Grécko Grécko Grécko
Maďarsko Maďarsko Maďarsko Maďarsko
Taliansko Taliansko Taliansko Taliansko
Lotyšsko Lotyšsko Lotyšsko Lotyšsko
Litva Litva Litva Litva
Luxemburg Luxemburg Luxemburg Luxemburg
Macedónsko (FYROM) Macedónsko (FYROM) Macedónsko (FYROM) Macedónsko (FYROM)
Moldavsko - Moldavsko Moldavsko
Holandsko Holandsko Holandsko Holandsko
Nórsko Nórsko Nórsko Nórsko
Poľsko Poľsko Poľsko Poľsko
Portugalsko Portugalsko Portugalsko Portugalsko
Rumunsko Rumunsko Rumunsko Rumunsko
Ruská Federácia Ruská Federácia Ruská Federácia Ruská Federácia
Slovensko Slovensko Slovensko Slovensko
Slovinsko Slovinsko Slovinsko Slovinsko
Španielsko Španielsko Španielsko Španielsko
Švédsko Švédsko Švédsko Švédsko
Švajčiarsko Švajčiarsko Švajčiarsko Švajčiarsko
Turecko Turecko Turecko Turecko
Ukrajina Ukrajina Ukrajina Ukrajina
Spojené Kráľovstvo Spojené Kráľovstvo Spojené Kráľovstvo Spojené Kráľovstvo

Staráme sa o vašu firmu! Neustále pracujeme na zlepšovaní skúseností našich klientov na burze zásielok EUlogis a vždy chceme poskytovať dobré služby a užitočné informácie. Táto časť je venovaná zhromažďovaniu informácií a poskytovaniu prístupu k najdôležitejším novinkám a predpisom týkajúcim sa dopravnej logistiky.

Na stránke nášho informačného centra sa môžete dostať kedykoľvek budete potrebovať a informovať sa o najdôležitejších dopravných predpisoch v Európe a medzinárodne!