Dopravcovia

V kategórii dopravcov máme jeden hlavný typ užívateľa: majiteľ kamiónu. Či už je to individuálny užívateľ alebo väčšia spoločnosť disponujúca viacerými kamiónmi, ich potreby sú rovnaké: nájsť vhodný náklad na prepravu z miesta poslednej vykládky.

A preto je práve EUlogis tu. Nie je tajomstvom, že úspešný dopravca je plne vyťažený na všetkých trasách. Portál Eulogis vyhľadáva dostupné náklady na prepravu od miesta / regiónu dopravcu až po vykládku, takže jazda s prázdnym vozidlom je minimalizovaná, čo optimalizuje obchodný model.

EUlogis vytvára obojstranne výhodné prostredie pre prepravcu aj dopravcu!